Logo Casablanca Filmová literatura

O nás
Novinky
Připravované
Vydané knihy
Recenze
Kvíz
Objednávka   

Vydané


Edice Filmoví tvůrci

Ediční řada FILMOVÍ TVŮRCI se snaží poskytnout přehledné a ucelené autorské monografie o díle význačných tvůrců světového filmu. Navazuje na stejnojmennou edici nakl. Orpheus, kde vyšly monografie o Alfredu Hitchcockovi (dostupná v e-obchodě v sekci antikvariát) a Larsi von Trierovi. Jejich cílem by mělo být seznámení s korpusem snímků dotyčného režiséra, jejího/jeho vsazení do dobového politického a kulturního kontextu, přehled různých přístupů a interpretační analýza. Čtenáři by se tak do ruky měl dostat přístupný, ale nikoli zjednodušující průvodce režisérovou/činou filmografií s dobově platným interpretačním rámcem, který by měl provokovat k dalšímu zkoumání. Každý díl edice je vybaven podrobnou filmografií a bibliografií.

sv. 1 (3)

Jesse Kalin:
INGMAR BERGMAN A JEHO FILMY

Jedna z posledních shrnujících studií o Bergmanově díle je prací profesora filosofie a filmové vědy na Vassar Colledge. Autor se zaměřil na hlavní témata, která se objevují v Bergmanových filmech v jeho různých tvůrčích etapách. Sleduje snahu tohoto tvůrce o zmapování lidské "krajiny duše" - jakési mapy morálních poloh člověka. V šesti kapitolách Kalin zkoumá jednotlivé okruhy problémů na osmi vybraných filmech. Jeho analýza jde do nitra filmu, někdy se jedná přímo o pitvání scén okénko po okénku. Kniha je doplněna bohatým obrazovým aparátem, který je při takto pojatém díle o filmu nezbytným doplňkem, novou autorovou předmluvou pro české vydání, českým doslovem Milana Klepikova a kompletní filmografií.

284 stran, brožovaná, cca 150 fotoilustrací
překlad: Martina Knápková
ISBN: 978-80-903756-5-9
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 250,-)
Vyšlo v roce 2008

Kniha vyšla díky podpoře Nadace Český literární fond

„TITUL JE VYPRODANÝ
sv. 2 (4)

Marek Haltof:
KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI A JEHO FILMY

Studie polského filmového historika se pokouší o syntetický obraz tvorby jednoho z velkých polských filmových auteurů 2. poloviny 20. století od jeho raných dokumentárních a studentských filmů až k jeho pozdějším hraným snímkům. Autor zasazuje Kieślowkého tvorbu nejen do historického kontextu Polska 60.-70. let a zdejší výrobní praxe, ale i do kontextu evropského filmu té doby. Autor připsal pro české vydání předmluvu a doplnil text o novou kapitolu. Český doslov je dílem Aleny Prokopové. Kniha je vybavena kompletní filmografií a výběrovou bibliografií i s českými zdroji.

232 stran, brožovaná, cca 35 fotoilustrací
překlad: Zdeněk Holý, Martina Knápková a Václav Žák
Doporučená cena: cca 299 Kč (u nás 250,-)
Vyšlo v roce 2009

Kniha vyšla díky podpoře Ministerstva kultury ČR a Nadace Český literární fond


sv. 3 (5)

Zdeněk Hudec:
SAM PECKINPAH A JEHO FILMY

Původní česká studie z pera zástupce mladší generace filmových teoretiků se zabývá solitérní postavou amerického filmu Samem Peckinpahem. Kniha je souborem různých přístupů k režisérské monografii, kombinuje biografickou, ideologickou a formální kritiku s interdisciplinární komparatistikou. Je rozdělena na 4 oddíly: v prvním se zabývá vlivem teorií skeptických antropologů Ardreye a Darta na Peckinpahovy filmy, na utváření celého tónu jeho tvorby. Druhá část se věnuje tématu pohlaví a způsobu, jak jsou v jeho filmech zobrazování muži, ženy a děti. Třetí oddíl se věnuje odkazům na soudobou politiku a oficiální americké ideje. Závěrečná část je podrobnou analýzou Peckinpahova filmového stylu – jeho práci se střihem, obrazovou skladbou a titulkovými sekvencemi. Knihu uzavírá obšírná životopisná kapitola. Na závěr je přiložena podrobná filmografie a bibliografie. Tato kniha je tak barvitou mozaiku pohledů na život a dílo režiséra Divoké bandy, Balady o Cable Hogueovi a dalších.

456 stran, brožovaný, cca 400 fotoilustrací, 16 str. barevně
Doporučená cena: cca 349 Kč (u nás 299,-)
Vyšlo v červnu 2010

Kniha získala ocenění České společnosti pro filmová studia za nejlepší akademickou práci za roky 2010 a 2011


sv. 4 (6)

Luboš Ptáček:
AKIRA KUROSAWA A JEHO FILMY

Luboš Ptáček se ve své rozsáhlé studii pokouší o celistvý portrét této osobnosti světového filmu. Zabývá se jak životními osudy tohoto tvůrce, které velmi významně ovlivnily jeho další směřování, tak jeho tvorbou od samotných počátků. Přitom nezanedbává (spíše akcentuje) i méně oslavováníhodné kapitoly jeho profesní a životní dráhy (období druhé světové války), kdy se podovolil tlaku militantního domácího režimu. Vedle biografického nástinu poskytuje L. Ptáček především podrobné rozbory jednotlivých filmů, zasazených nejen do jednotlivých údobí režisérovy tvorby, ale i do kontextu japonských žánrů a jejich vývoje. Autor nevnímá Kurosawovu tvorbu odtrženě, ale sleduje ji ve vztahu k japonským dějinám, k dobové situaci a kulturním zvyklostem.

416 stran, brožovaná
kniha obsahuje přes 200 černobílých a barevných ilustrací a kompletní režisérovu filmografii
Doporučená cena: 349 Kč (u nás 299,-)
Vyšlo v listopadu 2013

Kniha vyšla díky podpoře Filozofické fakulty UP v Olomouci a Nadace Český literární fond


sv. 5 (7)

Milan Hain:
HUGO HAAS A JEHO (AMERICKÉ) FILMY

Monografie „Hugo Haas a jeho americké filmy“ vychází z disertační práce Milana Haina, absolventa filmové vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho studie těží z ročního studijního pobytu v USA, kde se mu při pobytech na University of California a University of Southern California podařilo probádat unikátní materiály ze zdejších archivů. Kniha tak odhaluje neznámé kapitoly ze života Huga Haase, který je v českém prostředí znám především jako výrazný komediální herec. Díky autorovi se dozvídáme, že se při svém dlouhém americkém exilu (20 let) dokázal prosadit coby divadelní herec na Broadwayi, a to nejen v komediálních, ale i dramatických rolích. Kniha přibližuje i dobové recenze, které Hassovy většinou drobnější role hodnotily vesměs velmi kladně. Jádro knihy se věnuje jeho další kariéře poté, co se přestěhoval do Hollywoodu a snažil se zde prosadit nejen jako filmový herec, ale i jako producent a režisér. Pro lepší pochopení tehdejších produkčních možností v americkém filmovém průmyslu předkládá autor cenné informace o praxi a podmínkách filmové produkce. Představuje Haasův „autorský“ produkční styl – Haas byl producent, scenárista, režisér a často i představitel hlavní role, nesl hlavní finanční břemeno každého filmového projektu. V hlavní části své práce Hain představuje jednotlivé snímky z Haasovy produkční a režijní dílny – synopse, scénář, produkční historii a dobové přijetí v tisku. Ve svém bádání autor čerpá z široké řady zdrojů – kromě samotných filmů, jejich scénářů, poskytuje informace z materiálů produkčních a distribučních společností, úřední korespondence, Haasovy osobní korespondence, dále tlumočí recenze z dobového amerického tisku a svědectví Haasových spolupracovníků (v písemné formě či na základě osobních interview). Kniha je opatřena také bohatým obrazovým materiálem, který se podařilo získat z amerických i domácích archivů (fotky z natáčení, dobové plakáty apod.)

376 stran, brožovaná, cca 120 čb. ilustrací a 32 stran barevné přílohy, kniha je opatřena podrobnou filmografií
Doporučená cena: 379,- (u nás 330,-)
Vyšlo na přelomu roků 2014 a 2015

Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury ČR a Univerzity Palackého v Olomouci


sv. 6 (8)

Zdeněk Hudec:
MIKLÓS JANCSÓ A JEHO FILMY. Prostorový model moci ve filmech Miklóse Jancsóa z let 1963-1981

Předmětem monografie je sémantická analýza filmového stylu nedávno zesnulého maďarského režiséra Miklóse Jancsóa (1921–2014), která se soustředí na 17 snímků z období let 1963 (Odvrácená tvář) až 1981 (Tyranovo srdce), kdy se režisér důsledně věnoval historické tematice a kdy si vytvořil konzistentní filmovou poetiku, spojenou s vysoce stylizovaným pojetím prostoru (podtrženým širokoúhlou kamerou), choreografií postav a vyhraněnou ideologií násilí a nahoty. Jednotlivé analýzy doprovází bohatý ilustrativní a poznámkový doprovod, kniha je doplněna také o vyčerpávající bibliografie a filmografie probíraných snímků.

208 stran, brožovaná, čb + barevné ilustrace
Doporučená cena: 299,- (u nás 260,-)
Vyšlo na konci roku 2016

Publikace vyšla s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


sv. 7 (9)

Maurizio Viano:
PIER PAOLO PASOLINI A JEHO FILMY. Určitý realismus: použití Pasoliniho filmové teorie a praxe

Jedna z nejrozsáhlejších a nejdůkladnějších monografií tohoto subverzivního provokatéra evropského filmu, jež analyzuje jednotlivé Pasoliniho filmy na historickém a duchovně-filosofickém pozadí. Autor zkoumá Pasoliniho (nejen) filmovou tvorbu jako svébytný pokus o zachování realismu v jeho subjektivní sebeuvědomělé podobě - určitý realismus - a na pozadí jeho autorského intertextu, který tvoří pět základních Pasoliniho východisek: humanismus, marxismus, katolictví, homosexualita a psychoanalýza. Tyto pohledy se prolínají v analýzách všech jeho dokončených snímků od filmu Accattone až po Salo. Knihu je opatřena autorovou předmluvou pro české vydání, doslovem od filmologa Zdeňka Hudce a čb fotodoprovodem. Doplňkové texty tvoří kompletní filmografii a výběrová bibliografie.

408 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399,- (u nás 350,-)
Vyšlo na konci roku 2017

Publikace vyšla s podporou Státního fondu pro kinematografii


sv. 8 (10)

Milan Cyroň:
EDUARD GREČNER A JEHO FILMY. Literární příprava filmů Eduarda Grečnera v letech 1958–1967

Kniha Milana Cyroně je první polistopadovou českou monografií věnovanou čistě slovenskému filmu. Tato oblast zcela uniká zájmu české filmové vědy, byť dějiny českého a slovenského filmu mají mnoho společných kapitol. Milan Cyroň vychází ze své disertační práce, která se věnovala třem filmovým dílům slovenského scenáristy a režiséra Eduarda Grečnera, která natočil během 60. let (Každý týžden sedem dní, Nylonový mesiac, Drak sa vracia), a to zejména vývoji tzv. scenáristické představy, tedy od idey filmu po jeho hotovou verzi. Tyto případové analýzy zároveň odhalují obecné mechanismy práce se scénáři, schvalovací proces a zapojení jednotlivých osob, fungující v tomto období v rámci slovenského filmu. Pro knižní vydání autor text rozšířil o kontextové kapitoly zaobírající se, jak „filmovým“ životopisem zmíněného režiséra, tak přehledem vývoje slovenské kinematografie v 50. a 60. letech. Kniha tak rozšiřuje vhled do prostředí českému čtenáři nepříliš známého a zároveň poskytuje srovnávací materiál k situaci v českém filmu daného období. Díky spolupráci a vstřícnosti Slovenského filmové ústavu se podařilo knihu opatřit kvalitním a dosud nepublikovaným obrazovým materiálem z archivních fondů. Kniha obsahuje také filmografii Eduarda Grečnera a bibliografii.

322 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 299,- (u nás 260,-)
Vyšlo na konci roku 2018

Publikace byla vydána s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


sv. 9 (11)

Zdeněk Hudec:
PAUL VERHOEVEN A JEHO FILMY

Jedna z prvních kritických a analytických monografií věnovaná asi nejproslulejšímu nizozemskému filmaři Paulu Verhoevenovi, jehož filmy většinou nenechaly v klidu ani diváky, ani filmové kritiky. Vždy vzbuzoval zájem, ať už v domovském Holandsku, např. snímky Oranžský voják, Maso a krev, či při svém hollywoodském angažmá (Total Recall, Základní instinkt). Kniha kromě základních životopisných údajů obsahuje rozbor tematických i stylových prvků, které charakterizují jeho tvorbu a k nimž se opakovaně vracel (křesťanství a náboženství, sex a násilí, klamná narace). Kniha zahrnuje také kompletní filmografii tvůrce a podrobnou bibliografii. V publikaci čtenář nalezne také bohatý obrazový doprovod.

296 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 250,-)
Vyšlo na začátku roku 2020

Kniha získala podporu Státního fondu pro kinematografii


Edice Filmová klasika

Edice FILMOVÁ KLASIKA je inspirovaná stejnojmennou edicí Britského filmového institutu (BFI), která v podobě drobných studií-esejů představuje vybraná díla z klasického období světového filmu (cca do přelomu 60. a 70. let minulého století). Nakladatelství Casablanca se snaží tyto překlady obohatit o aktuální předmluvu autora a o doslov českého odborníka, který přiblíží kontext autora textu či filmu. Do budoucna Casablanca počítá s původně českými texty, které tuto kolekci doplní a obohatí.

sv. 1

Robert Bird:
ANDREJ RUBLEV

Podrobná esej amerického rusisty Roberta Birda o kultovním snímku Andreje Tarkovského, která zeširoka zkoumá různé stránky filmu: jeho historii, okolnosti vzniku, vazby na dějiny ruského (sovětského) umění, různé verze scénáře a střihu. Na závěr analyzuje jednotlivé scény a pokouší se o jejich interpretaci. Knihu doprovází přibližně 70 fotoilustrací.

Originál: Andrei Rublev, překlad: David Petrů
ISBN: 80-903756-0-X, EAN: 9788090375604
112 stran, brožovaná
Doporučená cena: 159 Kč (u nás 150,-)
Vyšlo v roce 2007


sv. 2

Thomas Elsaesser:
METROPOLIS

Detailní studie proslulého znalce raného německého filmu Thomase Elsaessera o nejdiskutovanějším snímku Fritze Langa „Metropolis“. Autor zde zkoumá okolnosti vzniku a osudy tohoto německého sci-fi velkofilmu, který se měl vyrovnat hollywoodským produkcím. Snímek však nenaplnil očekávání producentů, po premiéře byl stažen a přestříhán. Vzniklo několik různých verzí, které se navzájem liší. Na závěr autor analyzuje jednotlivé scény a pokouší se o jejich interpretaci. Knihu doprovází přibližně 50 fotoilustrací.

Originál: Metropolis, překlad: David Petrů
ISBN: 978-80-903756-2-6
2. svazek edice.
112 stran, brožovaná, 40 fotografií
Doporučená cena: 159 Kč (u nás 150,-)
Vyšlo v roce 2008


sv. 3

Laura Mulveyová:
OBČAN KANE

Autorka, přední britská filmová teoretička a průkopnice feministické kritiky, se pokouší o jakousi psychoanalytickou diagnózu jedné z největších ikon světového filmu. Vědomě se vzdává pokusu o ucelenou analýzu, kterou shledává u tohoto filmu za zbytečnou, ale věnuje se inovativnímu způsobu vyprávění, nejednoznačnému zobrazení postav, které odporovalo zavedeným postupům hollywoodské kinematografie. Mulveyová vnímá film jako útok na diváka, na jeho pozornost, která je třeba k odkrytí tajemství celého filmu, doslova k psychoanalýze hlavní postavy, která je klíčem celého vyprávění. Pozornost věnuje také politickému kontextu doby, v němž film vznikl a na nějž reaguje. Kniha je opatřena doslovem filmové teoretičky Petry Hanákové.


104 stran, brožovaná, uvnitř 33 čb fotoilustrací
překlad: Radovan Baroš + kolektiv studentů translatologie FF UK pod vedením Evy Kalivodové
Doporučená cena: 169 Kč (u nás 160,-)
Vyšlo v roce 2009

Kniha vyšla s laskavou podporou Nadace Český literární fond


sv. 4

Melvyn Bragg:
SEDMÁ PEČEŤ

V případě této knihy známého britského spisovatele, scenáristy a mediálního pracovníka se nejedná o hlubinný analytický rozbor filmu a jeho motivů. Je to spíše osobně pojatý pohled na tuto Bergmanovu klasiku. Snaží se z osobní perspektivy přiblížit, jak film působil na diváky v době svého uvedení, co přinášel nového a jaký byl jeho vztah k dobovým proudům. Ze svého pohledu dlouholetého programového tvůrce BBC a LWT zkoumá provázanost Bergmanovy práce pro divadlo, film a rozhlas, což u filmu, jemuž byla předlohou divadelní hra (byl tedy inscenován dříve v podobě dramatu) a který byl adaptován i pro rozhlas (rovněž v Čro) má své opodstatnění. Zasazuje také film do Bergmanovy předchozí i následující tvorby a do jeho (auto)biografie. Braggova studie je tedy spíše historickým přehledem a dobovým memoárem.
Kniha je opatřena 26 čb fotoilustracemi, bibliografií a titulkovým soupisem spolupracovníků podílejících se na vzniku filmu a jeho technické parametry.

88 stran, brožovaná
překlad: Martina Knápková
Doporučená cena: 149 Kč (u nás 130,-)

ISBN 80-978-87292-08-2

Vyšlo v prosinci 2010

Kniha vyšla s laskavou podporou Nadace Český literární fond


Edice Moderní film

Edice MODERNÍ FILM je inspirovaná stejnojmennou edicí Britského filmového institutu (BFI), která v podobě drobných studií-esejů představuje vybraná díla z NOVODOBÉHO období světového filmu (cca od přelomu 60. a 70. let minulého století). Nakladatelství Casablanca se snaží tyto překlady obohatit o aktuální předmluvu autora a o doslov českého odborníka, který přiblíží kontext autora textu či filmu. Do budoucna Casablanca počítá s původně českými texty, které tuto kolekci doplní a obohatí.

sv. 1

Dana Polan:
PULP FICTION

Velmi oživující pohled na stylovou a technickou stránku tohoto moderního kultovního snímku, který si pohrává s žánry, překračuje je a mísí s četnými citacemi na známé filmy minulosti. Autor zkoumá, proč se tento film stal takovou všeobecně oblíbenou ikonou, jakou strategii Tarantino při psaní, natáčení a produkci filmu použil. Autor doplnil české vydání o zbrusu novou předmluvu, která přehodnocuje některá jeho předešlá stanoviska a doplňuje Tarantinův obraz o zkušenost s jeho dalšími filmy (zejm. diptych Kill Bill).

1. svazek edice.
112 stran, brožovaná, 60 barevných a čb fotografií
překlad: Denisa Šmejkalová
ISBN: 978-80-903756-3-5
Doporučená cena: 179 Kč (u nás 170,-)
Vyšlo v roce 2007

„TITUL JE VYPRODANÝ
sv. 2

Joshua Clover:
MATRIX

Autor se zde pokouší zodpovědět na řadu otázek, které se točí kolem proslulého snímku bratrů Wachowských: je to film, nebo videohra? je to zábava, nebo pochmurná vize budoucnosti? je to vůbec film o budoucnosti, nebo o přítomnosti? je Keanu Reeves herec, nebo výplod Matrixu? je to MATRIX, nebo MARX IT? a proč mají všichni ty zrcadlovky?

120 stran, brožované, barevné
překlad: David Petrů
ISBN: 978-80-903756-4-2
Doporučená cena: 189 Kč (u nás 170,-)
Vyšlo v roce 2008


sv. 3

Jonathan Rosenbaum:
MRTVÝ MUŽ

Známému americkému filmovému kritikovi Jonathanu Rosenbaumovi, který se dlouhodobě věnuje tvorbě autorského Hollywoodu, se zde na malé ploše podařilo předestřít nezvykle širokou paletu fakt a kontextových informací ke kultovnímu filmu Jima Jarmusche MRTVÝ MUŽ. Ve své knize se nevěnuje jen genezi samotného snímku a jeho natáčení, ale představuje nám např. motivy z americké historie, které tvoří pozadí námětu, uvádí tu také málo známá fakta o precizní, etnograficky přesné přípravě při vzniku scénáře a výpravy filmu. Jeho uváhy se tu mísí a konfrontují s názory režiséra filmu, s nimž Rosenbaum vedl několik rozhovorů, čímž rozbíjí klasickou, a někdy až příliš dogmatickou strukturu autorského textu.

112 stran, brožovaná
překlad: David Petrů
Doporučená cena: 189 Kč (u nás 170,-)
Vyšlo na konci roku 2010


sv. 4

Zdeněk Hudec:
KUCHAŘ, ZLODĚJ, JEHO ŽENA A JEJÍ MILENEC

První česká studie v edici Moderní film se věnuje mnohavrstevnatému snímku Petera Greenawaye, který byl po svém uvedení podroben nejrůznějším interpretacím. Zdeněk Hudec se proto rozhodl vytvořit několikastupňovou analýzu, jakousi „kuchařku“ toho jak číst (jíst) tento film. Nejprve se zde věnuje základním stavebním prvkům (mizanscéna, kamera, střih, hudba), následuje pasáž bohatá na odkazy k jinům dílům (výtvarným či filmovým) a kontextům. Zkouší vnímat snímek jako politickou alegorii na thatcherovskou Británii a následně jako lingivstickou záhadu či historickou práci. Přitom vychází z bohaté literatury, která byla tomuto filmu věnována, z různých verzí scénáře i s rozohvorů, které poskytl k filmu sám režisér.

208 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 229 Kč (u nás 190,-)
Vyšlo v prosinci 2013

Kniha vyšla díky podpoře Filozofické fakulty UP v Olomouci


Edice FILM A DĚJINY

Řada FILM A DĚJINY se snaží zpřístupňovat výsledky práce historiků a filmových badatelů na poli vizualizace dějin a dějinných obrazů na filmovém plátně jakož i snahy o postižení vlivu dějinných (politických a kulturních) událostí na film jako takový. Tento ediční projekt vychází z původních filmových seminářů při stejnojmenném filmovém festivalu v Orlíku u Humpolce. Odtud vzešel první sborník statí Film a dějiny (NLN 2005), jehož edičního vedení se ujal jeden ze spoluzakladatelů festivalu,historik Petr Kopal, který tyto semináře posléze přenesl na své současné působiště - Ústav pro studium totalitních režimů - a stal se odborným garantem celého projektu.


Petr Kopal (ed.):
FILM A DĚJINY 2. Adolf Hitler a ti druzí. Filmové obrazy zla

Sborník příspěvků vytvořených k tématu 5. ročníku stejnojmennho filmového festivalu volně navazuje na první "průkopnický" svazek, který vyšel pod edičním vedením historika Petra Kopala v roce 2005 (nakl. Lidové noviny) a který se pokusil nastínit možnosti spolupráce historiků a filmových vědců nad tématem zobrazení historie na filmovém plátně.

Druhý svazek se zaměřuje na obrazovou prezentaci Zla ve filmech zachycujících novodobé historické události (ať už dokumentární či retrospektivní formou). Jednotlivé příspěvky zkoumají použití těchto ikonografických motivů jak ve smyslu varovných mement, tak i zjednodušujících schémat ve službách propagandy. Sledují zasazení těchto obrazů do různých žánrů - historický velkofilm, krimi, komedie - a formu, jakou byl divákům předkládán. Zabývají se však také složitou otázkou viny a tématem nejednoznačnosti zla.

352 stran, vázaná, 176 fotoilustrací
Doporučená cena: 349 Kč (u nás 299,-)
Vyšlo na konci roku 2009

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů v roce 2009
Kristian Feigelson - Petr Kopal (eds.):
FILM A DĚJINY 3. Politická kamera - film a stalinismus

Kniha Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus vychází jako již třetí počin v řadě sborníků věnovaných vztahu kinematografie a historie a přímo navazuje na předchozí společný projekt nakladatelství Casablanca a Ústavu pro studium totalitních režimů Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla (ed. P. Kopal, Praha 2009). Jejím základem je výběrový překlad francouzského sborníku Caméra politique – cinéma et stalinisme (2005), který vznikl prací mezinárodního kolektivu autorů pod vedením profesora pařížské Sorbonny Kristiana Feigelsona. Soubor studií předních evropských a zámořských filmových historiků (Pierre Sorlin, Peter Kenez, Jurij Civjan, Tadeusz Lubelski) podává plastický obraz dějin sovětské kinematografie v období stalinismu a zároveň představuje jeho reflexi a vliv nejen v novodobém sovětském filmu, ale i v jiných národních kinematografiích (Itálie, Francie, Polsko, Kuba ad.). Naše publikace francouzský text obohacuje o původní české a slovenské stati, které zkoumají stalinskou éru zejména v československém filmu. V oddíle nazvaném Ve světle a stínu Stalina se autoři pokoušejí odpovědět na základní otázky: Jak filmová tvorba v rámci totalitního systému fungovala? Jaké byly její úkoly a možnosti? Jakým způsobem byla recipována? Zvláštní pozornost je věnována problematice paměti stalinismu, fenoménu filmových festivalů po únoru 1948 a retro-tematice (filmovým a televizním obrazům Klementa Gottwalda ze 70. a 80. let).

568 stran, vázaná, 135 čb ilustrací
překlady francouzských statí: Lenka Holubová-Mikolášová, Tomáš Jirsa a David Čeněk
Doporučená cena: 489 Kč (u nás 420,-)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů v roce 2011

„TITUL JE VYPRODANÝ
Petr Kopal (ed.):
FILM A DĚJINY 4. Normalizace

Od „sametové revoluce“, která ukončila dvacetileté období totalitního husákovského režimu, tzv. normalizace, uplynulo již celé čtvrtstoletí. Je zde nová generace, která normalizaci nezná z vlastní zkušenosti, ale jen zprostředkovaně, většinou skrze obrazy novodobých či soudobých televizních či filmových děl, které si sama vykládá a vysvětluje. Proto se fenomén vztahu filmu/televize a normalizace dostává do zorného pole historiků, sociologů, mediálních teoretiků…
Kniha navazuje tematicky (chronologicky) na předchozí díly řady Film a dějiny (válka, stalinismus) a pokouší se v rámci koncipovaných oddílů o co nejširší záběr. Jednotlivé příspěvky českých a slovenských autorů se zaměřují např. na nástup normalizace do televizních a filmových struktur, na osudy jednotlivých tvůrců v novém režimu (Chytilová, Třeštíková, Solan, Jakubisko), na jejich sledování ze strany Stb (Chytilová, Forman), dále na nové zpobení historických událostí, mýtů a postav v normalizačních dílech (SNP, slovenské rané dějiny, husité), na zobrazení policistů jako filmových postav. Celý oddíl je věnován také obrazům normalizace v soudobých filmech a seriálech (Kawasakiho růže, Hořící keř, Vyprávěj). Závěrečná část sleduje prezentaci normalizace z hlediska didaktiky, jako dějinný narativ ve vzdělávacích a výukových pomůckách.

648 stran, vázaná
kniha obsahuje cca 350 černobílých fotoilustrací, shrnující bibliografii k tématu a jmenný rejstřík.

Doporučená cena: 499 Kč (u nás 440,-)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů v září 2014 s podporou Ministerstva kultury ČR a Státního fondu pro kinematografii

„TITUL JE VYPRODANÝ
Petr Kopal (ed.):
FILM A DĚJINY 5. Filmová přestavba

Chronologický postup řady kolektivních monografií "Film a dějiny" pokračuje pátým svazkem věnovaným krátkému údobí druhé poloviny 80. let, v tehdejším jazyce označovanému za "přestavbu". Její zrod se spojuje s nástupem Michaila Gorbačova (1985) na místo vrcholného představitele Sovětského svazu a s jeho snahami o zavedení strukturálních reforem. Toto období nazývané rusky "perestrojka" provázelo i kulturní uvolnění, zeslabení cenzury a nástup nového proudu v sovětské kinematografii. Zásadní otázkou, na níž v sérii jednotlivých studií snaží odpovědět jejich autoři, je jak tato "přestavba" vypadala v prostředí socialistického Československa, zda se zde projevily deklarované změny a dá-li se vůbec mluvit o československé „filmové přestavbě“. Publikace je sestavena do tří ucelenějších oddílů, které jsou uvozeny historickou studií, shrnující dobový kontext a vývoj. Následující první část sleduje a představuje u nás příliš neznámou situaci „filmové přestavby“ v SSSR, na to navazuje exkurz do situace v čs. hraném filmu a závěrečný oddíl se věnuje situaci v Čs. televizi a televizní tvorbě.

Cca 352 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399 Kč (u nás 350,-)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů v prosinci 2016 s podporou Ministerstva kultury ČR


Luboš Ptáček, Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 6. Postkomunismus. Proměny českého historického filmu po roce 1989

Žánr historického filmu má v české kinematografii tradici už od dob němého filmu. V 60. letech 20. století pak dosáhl uměleckého vrcholu. V období normalizace byl zcela podřízen ideologických požadavkům. Po roce 1989 přestala existovat cenzura, byl zrušen státní monopol, výroba přešla do soukromých produkcí, prezentovaná ideová východiska se stala soukromou záležitostí tvůrců. Žánr historického filmu nezanikl. Široký divácký a kritický zájem potvrzuje, že historické filmy patří v české společnosti k tématům vysokého společenského statusu. Chystaná kolektivní monografie se pokouší postihnout základní témata spojená s proměnou žánru a jeho společenskou reflexí (ideová revize pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu 60. let a přetrvávající schémata z období normalizace, přesun výběru historických témat do moderní historie, přesun od velké historie k osobní a rodinné historii, proměna stylu a narace).

Cca 216 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 260,- i s poštovným)

Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů na konci roku 2016 a s podporou Univerzity Palackého v Olomouci


Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 7. PROPAGANDA

Kolektivní monografie Film a dějiny 7 zkoumá vztah propagandy a filmu/televize (1918–1989). Po úvodním oddílu zaměřeném na dějiny (a samotný pojem) propagandy následují případové kapitoly, které se programově vyhýbají notoricky známým tématům, příkladům sovětské a nacistické filmové propagandy, nebo se je pokoušejí nahlížet z jiné perspektivy: Distribuce a recepce sovětské klasiky/propagandy (Ejzenštejnových filmů, zvláště Křižníku Potěmkin /1925/) v prvorepublikovém Československu. „Henleinovské“, ale i „baťovské“ pokusy o vlastní filmovou produkci. Mohl dokumentární film o německých a českých dějinách, který si objednal Joseph Goebbels, nebýt politickou propagandou? Co tedy v roce 1940 (ne)natočil (později) slavný režisér Curt Oertel? Jakou „novou zbraň“ dostali slovenští povstalci v roce 1944 ze Sovětského svazu? A proč si pro ni chodili do kina? Co si lze nejspíše představit, když se řekne protektorát a propaganda? A jak toto spojení souvisí se sv. Václavem? Svůj oddíl tu mají „příklady z hraného filmu poválečného a normalizačního“. Zvláštní pozornost je také věnována filmovým reprezentacím rozděleného světa po vypuknutí studené války, srovnání ideologicko-propagandistických postupů obou nepřátelských táborů. Poslední oddíl cílí na téma „televize a propaganda“. Jedna z kapitol kupříkladu upozorňuje na (dnes už poněkud zasutý a badateli zatím prakticky opomíjený) „největší propagandistický počin ČST v oblasti televizní publicistiky“ 80. let, jímž byl dokumentární seriál Kronika našeho života, v oblasti dramatické tvorby srovnatelný se stále (naopak) známými 30 případy majora Zemana, natočenými o 10 let dříve.

384 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 399,- (u nás 350,-)Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů a s podporou Ministerstva kultury ČR na konci roku 2018


Petr Kopal a kol.:
FILM A DĚJINY 8. VÁLKA

Osmý svazek z edice Fil a dějiny se zaměřuje na téma „válka a film“, primárně pak na válečnou propagandu šířenou prostřednictvím filmu/televize (a dalších kulturních forem). V době války přechází politická propaganda do koncentrovanějšího, agresivnějšího modu, akcelerujícího oba základní postupy – stmelující mýtus a označení nepřítele, za účelem dosažení co nejefektivnějšího mobilizačního efektu. Tyto postupy nevyužívají jen totalitní režimy, ale i demokratické státy, právě v době krizí, jakou představuje právě třeba válečný stav. Oba tyto póly se pokouší akcentovat i tato publikace, kteá je rozdělena do dvou oddílů (uvozených dvěma obecnějšími texty k tématu): 1) Válka a film; 2) Češi a Slováci za války: film, stát a propaganda. První, kratší oddíl tvoří ucelenější soubor studií k tématu sovětského válečného filmu, druhý oddíl je rozčleněn na dvě části: Film (a rozhlas) ve válce; Válka ve filmu. První část je věnována filmu a filmovým institucím z období protektorátu a Slovenského státu, druhá část se zabývá zpracování válečných témat v československém filmu 60. let s přesahem do normalizační televizní tvorby.

504 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 459,- (u nás 399,-)Kniha vyšla v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů a s podporou Státního fondu pro kinematografii na konci roku 2021


Edice Iniciály

Tato edice vznikla jako společný projekt s Asociací českých filmových klubů ve spojitosti s Letní filmovou školou konanou každé léto v Uherském Hradišti. Cílem této řady je představit dílo jednoho z hostů - režisérských osobností, který se v daném roce zúčastní této filmové přehlídky. Účastníci LFŠ tak budou mít příležitost nejen zhlédnout filmové dílo představovaného režiséra, popř. s ním vést debatu přímo na místě, ale získat fundovaný pohled na jeho tvorbu. Knihy z této edice jsou koncipovány jako soubory českých a zahraničních studií a rozhovorů, které uceleně představí jednotlivé snímky či jednotlivé složky režisérova rukopisu.

sv. 1

Kamila Boháčková(ed.):
BÉLA TARR. V oku velryby

Monografický sborník textů "BÉLA TARR. V oku velryby" se pokouší osvětlit z různých úhlů pohledu dosavadní dílo stěžejního maďarského režiséra současnosti - Bély Tarra. Monografie vychází u příležitosti Tarrovy retrospektivy na Letní filmové škole v Uherském Hradišti 2010, které se tvůrce osobně zúčastní. Jedná se o první knihu z plánované edice Iniciály, která by každoročně měla českému čtenáři přibližovat jednoho výrazného filmového tvůrce, jehož kompletní dílo bude představeno na některém z budoucích ročníků LFŠ. Kniha je rozdělena do dvou oddílů - Texty a Rozhovory. V první části jsou publikovány domácí i zahraniční studie o jednotlivých Tarrových dílech či aspektech jeho tvorby. Druhou část tvoří soubor rozhovorů se samotným tvůrcem i jeho nejbližšími spolupracovníky. Kniha je vybavena přehledovou filmografií a bibliografií.

Obsah: TEXTY: 1. Svět podle Bély Tarra (A. Bálint Kovács), 2. Béla Tarr a jeho filmy (M. Michalovič), 3. Muž z Londýna aneb film noir podle Tarra (H. Stuchlíková),
4. Maďarské tango s ďáblem (A. Stuchlý), 5. Postavy Tarrova univerza (M. Procházka), 6. V krajinách obtěžkaných významy (J. Křenková), 7. Tanec planet
(M. Ciel). ROZHOVORY: 1. Svět jako sociální, ontologický a kosmický problém - rozhovor s Tarrem (Z. Holý - R. Valák), 2. Naslouchání životu - rozhovor s Tarrem
(M. Michalovič - M. Prikler), 3. Zajímají mě věci pod stolem - rozhovor s Tarrem (G. Kovács), 4. Zůstat a tak odejít - rozhovor s László Krasznahorkaiem
(S. Kolmanová), 5. Kameraman, který se chtěl vyhnout vojně - rozhovor s Gáborem Medvigyem (K. Bárdonicseková)

208 stran, brožovaná, čb fotoilustrace
Doporučená cena: 199 Kč (u nás 170,-)

Kniha vyšla v létě 2010


sv. 2

Kamila Boháčková(ed.):
AKI KAURISMÄKI. Světla v soumraku

Monografický sborník textů "AKI KAURISMÄKI. Světla v soumraku" se pokouší osvětlit z různých úhlů pohledu dosavadní dílo stěžejního finského režiséra současnosti - Akiho Kauirsmäkiho. Monografie vychází u příležitosti režisérovy retrospektivy na Letní filmové škole v Uherském Hradišti 2011, které se tvůrce osobně zúčastnil. Jedná se o druhý svazek z edice Iniciály, která by každoročně měla českému čtenáři přibližovat jednoho výrazného filmového tvůrce, jehož kompletní dílo bude představeno na některém z budoucích ročníků LFŠ. Kniha je rozdělena do dvou oddílů - Studie a Rozhovory. V první části jsou publikovány vybrané studie věnující se jednotlivým filmům či některým aspektům Kaurismäkiho tvorby - adaptace literárních námětů, práce s postavami. V druhé části jsou uveřejněny dva rozhovory s režisérem (první z počátku jeho režisérské dráhy a druhý vzniklý aktuálně pro toto vydání) doplněný rozhovorem s divadelním režisérem Miroslavem Krobotem, který v roce 2010 nastudoval Kaurismäkiho film "Muž bez minulosti". Knihu doprovází také autobiografická črta, výběrová bibliografie a podrobná filmografie.216 stran, brožovaná, čb fotoilustrace
Doporučená cena: 199 Kč (u nás 170,-)

Kniha vyšla v červenci 2011

„TITUL JE VYPRODANÝ
sv. 3

Michael Omasta (ed.):
ALEXANDR HACKENSCHMIED. (Bez)účelná procházka

Monografický sborník věnovaný světově proslulému fotografovi a avantgardnímu filmaři Alexandru Hackenschmiedovi - Hammidovi, sestavil rakouský filmový vědec Michael Omasta k 95. výročí tvůrcova narození. Přizval k němu odborníky z Evropy i Spojených Států, kde tento plodný a inspirativní umělec dlouhá léta působil. Sborník se snaží pokrýt všechny důležité etapy jeho tvůrčího života od raných filmových pokusů v rodném Československu (stať Michala Breganta) přes jeho práce v americkém exilu pro Úřad válečných informaci a spolupráci s jeho životní partnerkou Mayou Derenovou až k pozdním dílům na poli polyekranu a velkoformátových kinematografických projektů s Francisem Thompsonem. Kniha vychází opět v součinosti s programem Letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde proběhna výstava i ucelená přehlídka Hackenschmiedových filmů za účasti jeho syna.
Kniha bude opatřena rozsáhlou komentovanou filmografií, výběrovou bibliografií novou edicí Hackenschmiedových filmově literárních prací a bohatým obrazovým doprovodem, v němž nebudou chybět i dosud nezveřejněné fotografie.320 stran, brožovaná, čb fotoilustrace
Doporučená cena: 289 Kč (u nás 240,-)

Kniha vyšla v červenci 2014


Edice Filmová mozaika

Snahou této edice je poskytnout širší pohledovou mozaiku na filmová díla, žánry či osobnosti v podobě sborníku studií autorů z různých vědních oborů, kteří danou problematiku nahlížejí z různých stránek a pohledů. Po vynuceném přiznání, že dnes již není možné poskytnout jeden ucelený výklad a pohled na vybraný fenomén, je zřejmě jedinou možností, jak se alespoň přiblížit k jádru věci názorová mozaika, která upozorní na jednotlivé aspekty.

sv. 1

Petr Gajdošík (ed.):
MARKETA LAZAROVÁ

Sborník textů k legendárnímu snímku Františka Vláčila poskytuje prostor pro nové zhodnocení tohoto filmu z pohledu znalců z nejrůznějších oborů, kteří zkoumají jeho různé stránky: historii a okolnosti vzniku, kritické přijetí u nás i v zahraničí, podobu Vančurovy předlohy a její ztvárnění ve filmu, rozbor hudby a zvuku, střihovou skladbu, kontext širokoúhlého filmu, filmový středověk a středověk ve filmu, genderový pohled. Dále je sborník opatřen unikátním souborem reprodukcí kostýmních návrhů z dílny Theodora Pištěka a dosud nepublikovanými rozhovory s lidmi, kteří se na vzniku filmu podíleli. Zvláštní oddíl je věnován tzv. královským obrazům, které nakonec nebyly realizovány. Svým obsahem se kniha snaží vykročit z trochu začarovaného kruhu nekritické idealizace a glorifikace tohoto snímku v českém prostředí a dát průchod kritičtějším analýzám na toto téma.

400 stran, vázaná, cca 160 fotoilustrací
Doporučená cena: cca 399 Kč (u nás 330,-)
Vyšlo v roce 2010

Kniha vyšla díky podpoře Ministerstva kultury ČR

Kniha získala ocenění České společnosti pro filmová studia za nejlepší vědeckou práci za roky 2010 a 2011


sv. 2

Ivan Klimeš:
KINEMATOGRAF! Věnec studií o raném filmu

V rámci edice Filmová mozaika vychází další soubor studií, který vytváří jednolitý tematický celek. Tentokrát se přední český filmový historik a univerzitní pedagog vydal do hájemství, v němž se pohybuje řadu let - v raných dějinách českého (československého) filmu. Kniha obsahuje texty z posledních deseti let, které se zabývají tématem "raného filmu", tedy obdobím, kdy se film snažil prosadit jako svébytný a společensky uznávaný kulturní fenomén, kdy se ustavovala instituce kina a kdy se také formovala budoucí podoba tohoto média. Proto tato etapa skýtá pro čtenáře i badatele nejen řadu zajímavých informací, ale i hlubších zamyšlení o kořenech moderní kultury.

256 stran, vázaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 249 Kč (u nás 210,-)

Vyšlo na konci roku 2013

Kniha vyšla v koedici s Národním filmovým archivem a díky podpoře Nadace Český literární fond


sv. 3

Milan Hain, Milan Cyroň a kol.:
OSUDOVÁ OSAMĚLOST. Obrysy filmové a literární tvorby Václav Kršky

Kolektivní monografie věnovaná vybraným aspektům filmové (a v jednom případě i literární) tvorby českého filmového a divadelního režiséra, spisovatele a dramatika Václav Kršky. Jednotlivé studie se snaží postihnout různé vývojové etapy tohoto tvůrce od raných lyrických projektů (Ohnivé léto, Řeka čaruje) přes expresivní momenty rané poválečné tvorby (Housle a sen) a slavné šrámkovské adaptace (Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr) až po výraznou stopu na poli filmových životopisů (Housle a sen, Z mého života, Posel úsvitu) a pozdní díla 60. let, která nezapadala do linie nové vlny. Kniha představuje také některé dosud neakcentované aspekty (expresionismu, ženské postavy apod.)

272 stran, vázaná, čb. ilustrace, kompletní filmografie
Doporučená cena: 289,- (u nás 250,-)Kniha vyšla v říjnu 2016 s podporou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


sv. 4

Andrea Schnapková, Zdeněk Hudec a kol.:
POSTAVA K PODPÍRÁNÍ. Kritické a analytické studie

Soubor čtyř studií věnovaný jednomu z raných děl československé nové vlny - středometrážnímu snímku Pavla Juráčka a Jana Schmidta "Postava k podpírání". Kniha je vlastně polemikou se zažitým pohledem na film jako na dílo inspirované poetikou tvorby Franze Kafky, a to ať už rozborem jeho osobních názorů vyjadřovaných v soukromí (deníky, zápisky) či veřejně (eseje, články), nebo sledováním vývoje předlohy snímku od literárních náčtrů po scénář, či analýzou dobového ideového diskurzu, tak i samotnými stylistickými prvky, jako je např. pojetí hlavní postavy v hereckém podání Karla Vašíčka. Autoři tak poskytují nové pohledy zejména na postavu Pavla Juráčka, na jeho tvůrčí záměry a ideové pozadí jeho světonázorového obzoru.

136 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 199 (u nás 170,-)Kniha vyšla v prosinci 2017 s podporou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


sv. 6

Andrea Schnapková, Zdeněk Hudec a kol.:
DALEKÁ CESTA. Kritické a analytické studie

Výbor 4 studií zkoumající detailněji vybrané stránky (inspirace, scénář, holocaust) působivého snímku Alfréda Radoka z roku 1949 o osudu českých Židů během éry protektorátu, ilustrovaný na příkladu pražské rodiny Kaufmannových.

188 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 229 Kč (u nás 200,-)Publikace vyšla na podzim 2018 s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci


sv. 7

Luobš Ptáček a kol.:
METAMOFMÓZY IMAGINACE. Celovečerní filmy Jana Švankmajera

Autorský kolektiv pod vedením Luboše Ptáčka si vytkl nelehký úkol, z těžko uchopitelného a rozmanitého korpusu filmových děl českého výtvarníka a filmaře Jana Švankmajera vyjmout jen celovečerní hrané snímky (od snímku Něco z Alenky k dosud poslednímu Hmyzu) a pojmout je jako svébytnou kategorii z pohledu jejich formy, žánru či způsobu vzniku. V celkem 8 (i s úvodem) studiích čtenáře seznamuji se způsoby animace, dobovými kontexty, se zapojením žánru hororu, technikou adaptace, zapojením snu a freudovské interpretace či způsobem financování této výsostné artové tvorby.

280 stran, vázaná, čb a bar. ilustrace
Doporučená cena: 329 (u nás 279,-)Publikace vyšla v prosinci 2020 s podporou Filozofické fakulty UP v Olomoucisv. 8

Karel Mohyla a kol.:
SPALOVAČ MRTVOL. Kritické a analytické studie

Výbor 4 studií zkoumajících různé stránky (vývoj scénáře, černý humor, filmová diegeze, zvuková dramaturgie) slavného snímku Juraje Herze z roku 1968 rámovaný úvodní studií zasazující snímek do kontextu novovlnné tvorby.

160 stran, brožovaná, cca 100 čb ilustrací
Doporučená cena: 229 (u nás 200,-)

Publikace vyšla v prosince 2021 s podporou Filozofické fakulty UP v OlomouciEdice AKTA F

Edice AKTA F vychází v koedici s Katedrou filmových studií FF UK a je publikačním prostorem pro zdejší studenty a pedagogy. Cílem je zpřístupňovat veřejnosti zajímavé a kvalitní školní práce (diplomové či doktorské práce, habilitace), které by mohly svým přínosem obohatit dané téma a vyvolat další diskusi.

sv. 1

Kateřina Svatoňová:
2 1/2 D aneb prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění

Jako první svazek nové edice Akta F vychází studie Kateřiny Svatoňové, která se zabývá vývojem vnímání prostoru ve filmu a filmových teoriích a jejich vztahu k obecným prostorovým teoriím v literatuře, psychologii, fyzice či filosofii a k reálnému, žitému prostoru. Autorka dochází k závěru, že prostor je základní kategorií, na níž stojí film jako umělecké dílo i jako médium zprostředkovávající realitu. Film tak stojí na pomezí fikční reprezentace (jakožto dvojdimenzionální zpodobnění) a trojdimenzionální reality, má tedy kvalitu jakéhosi 2,5 D prostoru.

192 stran, brožovaná, cca 100 čb a barevných fotoilustrací
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 250,-)

Vyšlo v roce 2009


sv. 2

Petra Hanáková - Kevin B. Johnson (eds.):
VISEGRAD CINEMA: POINTS OF CONTACT FROM THE NEW WAVES TO THE PRESENT

Soubor příspěvků se pokouší zachytit společné kulturní kořeny čtyřúhelníku kinematografií Polska, Maďarska a Česko/Slovenska od konce 2. světové války až po současnost. Sleduje styčné výchozí body: podobnou historickou zkušenost, témata a motivy i s přesahy do okolních zemí. Publikace vychází v anglickém jazyce, a je tedy i reprezentativním pohledem na tuto kapitolu kinematografických dějin pro anglofonní prostředí.
Obsah: Introduction (P. Hanáková), 1. World War II in Polish Cinema of the 1960s (P. Zwierzchowski), 2. Eroticism, Power, and Fate in the Cinema of Central Europe (K. B. Johnson), 3. Images of the Holocaust in Polish and other Cinemas of the Visegrad region, 1948–1968 (M. Mikušová), 4. Artistic Dialogues in the Visegrad Cinema of the 1960s (A. Szekfü), 5. “Our Folks”: Ordinary People in Czechoslovak and Polish Cinema around 1968 (I. Kurz), 6. The Problematic Other and the (Im)possibility of Cross-Cultural Dialogue in Slovak Cinema after 1993 (J. Dudková), 7. Leading Tendencies in Polish Postcommunist Cinema: Auteurism, Genre, Vernacularism (E. Mazierska), 8. Imagining national identity in Czech post-communist Cinema (P. Hanáková), 9. State Power and the Body The (Anti-)Abortion Legacies of Communist Romania and Postcommunist Poland... (A. Zielińska)

200 stran, brožovaná, ilustrace čb i bar.
Doporučená cena: cca 299 Kč (u nás 250,-)

Vyšlo na podzim 2010


sv. 3

Magda Španihelová:
SCREEN DANCE. Tělo pro kameru

Vztahem těla, umění tance a jeho zachycením objektivem kamery se dosud u nás nikdo podrobněji nezabýval. Průlomovým pokusem se stává tato studie, která se snaží prozkoumat některé aspekty tohoto prolnutí. Autorka tento vztah zkoumá již od vzniku fotografie, která se pro vědecké účely snažila zachytit různé podoby těla a posléze i jeho pohyb, což byl předstupeň jeho filmového zaznámu. Přes postupný vývoj tanečních technik pak proniká do počátečních setkání těchto dvou odvětví v mainstreamových filmech od dechberoucích choreografií Busbyho Berkeleyho přes muzikály s Fredem Astairem až po erotizující diskofilmy druhé poloviny 20. století. Dále se pak věnuje specializovanému žánru experimentálních filmů Screen Dance), kde je vyjádření filmového média podřízeno pohybům tanečníkova těla. Na závěr dospívá k novým trendům, které se v protipólu k původním záměrům fotopřístrojů zachytit realitu těla snaží tělo „odtělesnit“ zbavit ho reálných dimenzí a zachytit lidský pohyb bez přítomnosti těla jako extrakt pohybu samotného, která zkoumá jak jeho vývoj a historii, tak i samotné základy spojení obou uměleckých odvětví s odlišnými výrazovými prostředky a roli těla jako zprostředkovatele významů.

140 stran, brožovaná, 120 ilustrací čb i bar.
Doporučená cena: 199 Kč (u nás 180,-)


Kniha vyšla na konci roku 2010


sv. 4

Jana Čížkovská:
JIŽ BRZY NA DVOJCE. Příprava II. programu ČST v letech 1958–1970

Čtvrtým titulem edice AKTA F, vydávané ve spolupráci s Katedrou filmových studií FF UK, nabízí knižní verzi diplomové práce Jany Čížkovské, která se věnuje genezi spuštění vysílání II. programu Československé televize (ČST) od prvních návrhů z konce 50. let do jeho realizace v květnu 1970. Autorka vychází ze srovnání stavu televizního vysílání se sousedními státy jak východního, tak západního bloku, kde byla situace vývojově pokročilejší. Snahy po rychlejším zavedení druhého kanálu v ČSR ztroskotávaly jak na nedostatečném pokrytí republiky televizním signálem a jen pozvolným zlepšováním tohoto stavu, tak na nedostatečných výrobních kapacitách, které při neexistenci vyhovujících prostor, se nedaly navýšit. II. program tak musel čekat až na dokončení první fáze výstavby Kavčích hor. Kromě technické stránky kniha zkoumá také vývoj koncepce II. programu, který vzhledem k plánovanému pokrytí jen velkých měst musel cílit na městské publikum a vyžadoval si specifičtější (kulturně vyspělejší) náplň. Na konci 60. let pak do programové náplně vstoupily rovněž politické záležitosti, kdy do redakce II. programu byli „uklizeni“ nepohodlní, neloajální pracovníci I. programu a soustředila se zde zajímavá skupina svobodomyslně uvažujících tvůrců. Tato podnětná tvůrčí atmosféra však neměla dlouhého trvání a zanikla s nástupem nového ředitele ČST Jana Zelenky. Knihu doprovází černobílý i barevný obrazový doprovod z archivu ČT i ČTK.

126 stran, brožovaná, čb + barevné ilustrace
Doporučená cena: 199 (u nás 170,-)Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultury ČR na konci roku 2018
Edice Filmové slovo

Edice Filmové slovo vznikla jako ediční prostor pro samotné filmové tvůrce ať už v podobě jejich vlastních teoretických statí, esejů či jiných písemných děl, nebo ve formě přepsaných promluv či rozhovorů, tedy pro ty momenty, kdy k nám nepromlouvají skrze oko filmové kamery, ale svými slovy.

sv. 1

Mylene Bressonová (ed.):
BRESSON O BRESSONOVI. Rozhovory z let 1943-1983

Francouzský režisér Robert Bresson (1901-1999), svými životopisnými daty zajímavě a tak trochu příznačně vyplňujícími celé 20. století, patří mezi solitérní tvůrce světového filmu, který si i přes své dlouhé tvůrčí období čtyř dekád dokázal zachovat naprosto specifický tvůrčí styl, v podstatě nepoznamenaný žádnou z dominantích tvůrčích vln či škol. Ve všech filmech natočených od 2. světové války až do 80. let (např. Deník venkovského faráře, K smrti odsouzený uprchl, Peníze) si udržel svůj nezaměnitelný přístup k filmovému vyprávění či herectví a dále ho formoval a precizoval dílo po díle, a to za použití úsporných vyjadřovacích prostředků. Podobně úsporně i on sám formuloval své názory na filmové dílo; jediný ucelený soubor jeho filmového myšlení je stostránkový spisek "Poznámky o kinematografu" (1975, česky vyšlo 1998), opět plný krátkých úsečných noticek zapisovaných v průběhu čtvrtstoletí. Teprve roku 2013 vznikla další kniha, která se snaží v uceleném souboru nechat promluvit tohoto tvůrce o svém díle. Péčí Bressonvoy ženy Mylene vyšel soubor jeho rozhovorů z dlouhého údobí let 1943 až 1983, který je řazen chronologicky, film po filmu. Právě tento diachronní postup umožňuje sledovat vývoj Bressonova stylu, jeho uvažování o kinematografu. Tuto linii podporuje i zařazení interview, jejichž přímým popudem nebylo obvyklé představení nového snímku uváděného do kin, ale spíše zamyšlením nad určitým tématem či motivem (např. adaptace literárních děl), což dále prohlubuje poznání o směřování jeho úvah v tom kterém období. Tím se z tříště po různu vzniklých rozhovorů stává celkem plnohodnotný profil tvůrce, který jinak o svém díle spíše mlčel.

304 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 349 (u nás 310,-)Kniha vyšla na přelomu let 2016 a 2017 s podporou Ministerstva kultury a Centre national du livre


Jan Švábenický:
FENOMÉN ITALSKÝ WESTERN. Sociokulturní charakteristiky jednoho žánru

Italský western, jemuž je věnována tato kniha, představuje nejen jeden z nejpopulárnějších žánrů italské kinematografie, ale i komplexní sociokulturní fenomén, který rezonuje v širokém mezinárodním kontextu. Autor se ho snaží představit z jiného pohledu, odlišného od výkladů, které se stále opakují v publikacích věnovaných tomuto žánru. Pro svou analýzu si zvolil několik okruhů specifických témat. V úvodní historické části se zaměřil na revizi dlouhodobě a mylně zavedeného obrazu historie italského westernu spojeného zejména s tvorbou Sergia Leoneho. V následujících, interpretačních kapitolách rozebírá příznačné rozpoznávací atributy tohoto žánru, úzce spojené s náboženskou symbolikou, kulturní intertextualitou, anachronickými prvky, žánrovými konstrukcemi a filmovou hudbou. Autorův text uvozují osobní historická svědectví o vlastních tvůrčích zkušenostech z pera scenáristy Ernesta Gastaldiho, který pro knihu napsal předmluvu, a režiséra Giancarla Santiho, s nímž autor vedl rozhovor.

416 stran, brožovaná, cca 150 čb a bar. ilustrací
Doporučená cena: 399 Kč (u nás 350,-)

Kniha byla podpořena Státním fondem pro kinematografii. Kniha vyšla v roce 2021


Milan Hain:
V TRADICI KVALITY A PRESTIŽE. David O. Selznick a výroba hvězd v Hollywoodu 40. a 50. let

David O. Selznick (1902–1965) patřil k nejvýznamnějším producentům hollywoodské studiové éry. Během více než třicetileté kariéry dohlížel na vznik oceňovaných i divácky oblíbených a komerčně úspěšných snímků jako například King Kong, David Copperfield, Zrodila se hvězda, Jih proti Severu, Mrtvá a živá, Rozdvojená duše nebo Třetí muž. Výroba filmů však netvořila jedinou oblast jeho činnosti. Od konce 30. let začal v rámci vlastní společnosti budovat působivou hvězdnou stáj, která postupně zahrnovala herečky Ingrid Bergman, Vivien Leigh, Joan Fontaine a Jennifer Jones nebo herce Josepha Cottena a Gregoryho Pecka. Tato kniha na základě studia širokého spektra archivních materiálů odkrývá mechanismy, s jejichž pomocí Selznick a jeho spolupracovníci objevovali a prosazovali nové herecké hvězdy, a popisuje, jakým způsobem byly tyto osobnosti zhodnocovány na trhu, ať už v podobě finančního zisku nebo symbolického uznání a prestiže. Publikace pomáhá dotvořit obraz Selznickovy bohaté kariéry o dosud opomíjené aspekty jeho obchodu s hvězdnými identitami a současně odhaluje některé praktiky amerického filmového průmyslu ve zlaté éře studií i v období po druhé světové válce, kdy se zavedené pořádky začaly hroutit.

316 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 359 (u nás 309,-)

Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře Grantové agentury České republiky. Kniha vyšla v roce 2021


Luboš Ptáček:
UMĚNÍ MEZI IDEOLOGIÍ A ALEGORIÍ.
Proměny reprezentace historie v českém historickém filmu a televizním seriálu


Kniha Umění mezi alegorií a ideologií je souborem tří studií, které analyzují proměnu reprezentace historie v českém filmu a televizi v závislosti na změně politicko-ideologického uspořádání české společnosti, a to na třech vybraných tématech. První v chronologickém průřezu sleduje proměny prezentace Sudet v českém filmu od 30. let až do současnosti, která je výrazně poznamenána ideologizací, zejména vztahem k německému etniku. Druhá kapitola se zaměřuje na filmy o normalizaci natočené po roce 2000. Tyto snímky většinou autoři využívají k vyrovnání se s „minulým“ režimem, v nichž se i přes autorskou svobodu projevuje ideově jednotný antikomunistický postoj formovaný soudobým příklonem k liberálním hodnotám. Třetí část se věnuje třem nedávno vzniklým historickým seriálům (České století, Svět pod hlavou, Bohéma) jako příkladům nového přístupu k historickému narativu. Na rozdíl od „klasických“ televizních děl předlistopadové a raně polistopadové éry tyto seriály narušují zaběhlé postupy prezentace historie, používají komplexní narativ, čímž přispívají k diskusi o redefinici smyslu českých dějin.

240 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 299,- (u nás 250,-)Kniha vyšla v roce 2018 s podporou Filozofické fakulty UPOL v Olomouci
Martin Musílek a kol.:
HAVELSKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ VE STŘEDOVĚKU. HISTORIE - ARCHEOLOGIE - ARCHITEKTURA

Soubor textů, které vznikly jako výstup stejnojmenného pracovního setkání odborníků z různých oborů, aby vytvořily aktuální obraz bádání o tomto původně zřejmě samostatném městském založení (záhy splynulém se Starým Městem pražským v jeden celek) z hlediska historie, archelogie a architektury. Díky tomu vznikl celkem plastický obraz života v Havelském Městě ve středověku, z něhož se dozvídáme informace o okolnostech jeho vzniku, statusu, jeho zakladateli, sociální skladbě, farním uspořádání, jeho zástavbě dle nejnovějších archeologických a památklvých výzkumů.

Cca 430 stran, brožovaná, čb+bar. ilustrace
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 240,-)

Kniha vyšla v létě 2013


Karel Stloukal:
HISTORIE MÉHO ŽIVOTA. Skutečnost poněkud zbásněná

Nedokončené pamětí historika a archiváře Karla Stloukala, profesora obecných dějin na Karlově univerzitě, sledují životní dráhu této významné postavy českého historického dění 1. poloviny 20. století od jeho raných let v rodném Zlíně přes studijní léta v Praze a Vídni až k jeho výrazným zážitkům z front první světové války, které přebírají záznamy z osobního deníku. Závěrečná kapitola zachycuje spíše heslovité vzpomínky na první polovinu 20. let. Zbylé kapitoly zachycujících zbylých 30 let Stloukalova života, už autor bohužel nestihl dopsat. I tak je čtení jeho jadrně popsaných zážitků potěšením i ponaučením, cenným svědectvím o zvláštních letech počátku 20. století.
Kniha je opatřena předmluvou z pera profesora Jaroslava Čechury a doslovem Stloukalova syna.

312 stran, vázaná, 10 čb ilustrací
Doporučená cena: 279,- (u nás 230,-)

Vyšlo v prosinci 2012


Jeanne Rucar de Bunuel, - Marisol Martín del Campo:
VZPOMÍNKY ŽENY BEZ PIANA. Můj život s Luisem Bunuelem

Jako určitý pandán ke slavným a českému čtenáři dobře známým pamětem španělského filmového režiséra Luise Bunuela "Do posledního dechu" vyšly na počátku 90. let vzpomínky jeho ženy Jeanne vzešlé z rozhovorů s mexickou novinářkou Marisol Martín del Campo. V jejích vzpomínkách se její život dělí na dvě odlišné etapy: dětství a mládí Jeanne Rucarové v rodné Francii a (brzké) manželství s Luisem Bunuelem, které spolu s historickými událostmi převrátilo její život na ruby. Její memoáry jsou vzpomínkami ženy, která se musela vzdát svých ambicí (gymnastika, hra na piano) ve prospěch dominantního manžela-umělce, jemuž měla vytvářet klidné rodinné zázemí. Její zážitky vykreslují obdivovanou postavu věčného rebela a nekompromisního libertýna v jiném světle, náhle se odhalují jeho jiné stránky: překvapivě konzervativní postoje, mačismus, kterým dusil nesmělé pokusy své ženy o emancipaci. Druhou stranu ale představují chvíle opravdové lásky a poctiů porozumnění. Nejedná se tedy o ublížené nářky nad ztracenými léty, je to věcné bilancování jednoho partnerského soužití s jeho klady i zápory. I když, jak podotýká autorka, kdyby ho prožila o třicet let později, možná by líčila daleko tragičtější příběh.

České vydání obsahuje také krátký doslov syna Juana Luise Bunuela, který vznikl speciálně pro české vydání.

168 stran, vázaná, 17 čb fotoilustrací
překlad: Eva Hrozková
Doporučená cena: 199 (u nás 170,-)

Vyšlo v prosinci 2012 s podporou MK ČR a NČLF


Mlada Holá:
HOLDOVACÍ CESTY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ DO VRATISLAVI V POZDNÍM STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU (1437-1617)

Téma holdovacích cest do slezské metropole, jimiž se zabývá již několik let, autorka shrnula do jednolité publikace, v níž nejen poskytuje cenné informace o průběhu a zákulisí (trasa, délka pobytu, podoba slavností atd.) těchto cest jednotlivých českých panovníků na sklonku středověku a počátku novověku, ale shrnuje i obecně problematiku tohoto symbolického aktu. Diachronický pohled na podobu jednotlivých "vjezdů" českých králů do Vratislavi poskytuje také zajímavý odraz historického vývoje ve sféře státoprávní, náboženské a kulturní.

Cca 256 stran, vázaná, cca 80 čb ilustrací + 8 stran barevné přílohy
Doporučená cena: 299 Kč (u nás 250,-)


Kniha vyšla ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK


Mervyn Cooke:
DĚJINY FILMOVÉ HUDBY

Publikace Mervyna Cooka nabízí moderní a čtivé seznámení s hlavními trendy v dějinách filmové hudby od éry němého filmu až do současnosti. Na rozdíl od některých předešlých zpracování tohoto tématu se nezaměřuje jen na hollywoodské pojetí filmové hudby, ale nabízí i několik exkurzů do její podoby v rámci národních kinematografií (Velká Británie, Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Sovětský svaz). Autor se zdařile vyhýbá prvoplánovému výčtu jednotlivých položek, namísto toho nabízí rozmanitá hlediska na téma filmové hudby, např. z pohledu žánrů, typu produkce a kritického přijetí. U vybraných filmů předkládá brilantní analýzy vztahu obrazové a zvukové stopy. Vedle hlavního proudu, jenž tvoří celovečerní hrané filmy, se autor ve zvláštních kapitolách věnuje také hudbě v dokumentární tvorbě, animovaném filmu či žánru filmového muzikálu. Reflektuje také užití vážné hudby a pop-music ve filmových dílech a jejich vzájemné prolínání. Autor umně kombinuje odborné znalosti z hudebních dějin s praxí hudebního skladatele, čímž dává knize formu čtivého populárně naučného textu s širokými přesahy.

Autor knihy Dějiny filmové hudby, Mervyn Cooke, je profesorem hudební vědy na univerzitě v Nottinghamu a hudebním skladatelem. Dlouhodobě se zajímá o moderní vážnou hudbu (zejména o dílo B. Brittena), operu a jazz. Je autorem řady přehledových naučných publikací a monografií zejména pro univerzitní nakladatelství v Cambridge.

568 stran, vázaná, měkké desky, 27 čb fotografií
přeložil David Petrů
Doporučená cena: 649,- (u nás 540,-)

Kniha vyšla v koedici s Nakladatelstvím AMU v roce 2011


Edice Tempora et Memoria, sv. 1

Lenka Bobková a kol.:
ČESKÁ KORUNA NA ROZCESTÍ. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526)

První svazek historické edice Tempora et Memoria je uceleným souborem studií o vývoji tzv. vedlejších zemí (H. a D. Lužice, Slezsko), přivtělených od dob Karla IV. k České koruně, v neklidném mezidobí od konce husitskéch válek po nástup Habsburků na český trůn. V tomto necelém století České království zažilo naprosto nesourodý vývoj centrální moci, prodělalo sled rozkolísaných vlád: nezletilý pretendent, stavovský král, dvojkráloví a nakonec panovník sídlící mimo české území. 11 zde obsažených studií se snaží postihnout kroky, jimiž reprezentanti vedlejších zemí reagovaly na tyto prudké zvraty, a tendence. Zaměřují se na logická témata vývoje zdejší správy, jejich odstředivé a dostředivé tendence, na vztah jednotlivých částí k tehdejším panovníkům a způsoby reprezentace a samozřejmě není vynecháno ani téma církve, církevních institucí a obecně náboženských poměrů, které hrály v době religijně rozdělené země klíčovou roli.

Cca 500 stran, vázaná, barevná příloha
Doporučená cena: cca 399 Kč (u nás 340,-)

Vyšlo na konci roku 2010


Edice Tempora et Memoria, sv. 2

Hedvika Kuchařová:
PREMONSTRÁTSKÁ KOLEJ NORBERTINUM V PRAZE. Alternativy univerzitního vzdělání v 17. a 18. století

Druhý svazek historické edice Tempora et Memoria je věnován vzdělavatelskému úsilí premonstrátů v době pobělohorské, ať už se jednalo o vnitřní řádová studia, či o snahy založit obecný vzdělavatelský ústav, který mohl konkurovat jezuitské akademii. Autorka pomocí medailonů jednotlivých profesorů umožňuje také prosopograficky nahlédnout do prostředí zdejších pedagogů.

288 stran, brožovaná, barevná příloha
Doporučená cena: cca 399 Kč (u nás 250,-)
Edice Tempora et Memoria, sv. 3

Luděk Březina:
MEZI KRÁLEM A STAVY. Dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku (1490-1620)

Kniha Luďka Březiny je zásadním příspěvkem k poznání vztahů a vazeb jednotlivých vedlejších zemí České koruny na konci středověku a v raném novověku. Na příkladu Dolní Lužice zkoumá proměny vztahů mezi pražským centrem, zemským správcem a místními stavy a tím i zároveň míru integrity celého soustátí. Sleduje stoupající uvědomění dolnolužických stavů a jejich vzrůstající vliv na správu své země a zároveň i odstředivé tendence, které vždy byly silnější, pokud došlo k oslabení centrální moci. Autor založil svoji práci na několikaletém výzkumu v německých a českých archivech a přinesl řadu cenných a zatím nepublikovaných poznatků. Jedná se o autorovu upravenou verzi jeho dizertační práce, která je postavena na několikaletém výzkumu v německých a českých archivech.

312 stran, brožovaná, čb. ilustrace
Doporučená cena: 299 (u nás 260,-)

Vyšlo na konci roku 2015


Stewart E. White:
NESPOUTANÝ VESMÍR

Kultovní kniha amerického spisovatele, cestovatele a přírodovědce, v níž popisuje setkání se svou ženou těsně po její smrti uskutečněná prostřednictví média při spiritistických sezeních. Kniha navazuje na předešlý titul "Bettyina kniha", v níž představil zkušenosti z několikaletého výzkumu duchovní podstaty člověka při setkáních s tzv. "neviditelnými" během spiritistických seancích. White se snažil rozpoutat seriózní filozofickou a náboženskou debatu na téma "metafyzična" člověka a jeho duševního obzoru. White jako zkušený beletrista a autor dobrodružných románů obdařil knihu čtivým literárním stylem, jehož prostřednictvím vytváří ze svého líčení napínavý příběh.
Whiteovo líčení doprovází dva texty z pera Carla G. Junga: předmluva k jednomu z vydání Whiteovy knihy a rozsáhlejší pojednání o tématu víry v duchy zesnulých a jejich pronikání do světa živých jako historického fenoménu.

320 stran, brožovaná
překlad: Ladislav Valík
Doporučená cena: 290 Kč


Zdeněk Beneš (ed.):
DVOJÍ ROK 1968. Zlomové roky 1968 a 1989 v českých a německých učebnicích dějepisu

Sborník příspěvků z česko-německé konference konané v roce 2007 na téma "Zlomové roky 1968 a 1989". Jednotlivé studie přinášejí zajímavé vhledy do proměny vnímání těchto přelomových dat v obou zemí (i v evropském kontextu), způsoby uchopení a jejich další tradování v učebnicích dějepisu, tj. jako oficiální obraz a výklad.

Obsah:I. Dva zlomové roky a jejich relevance pro dnešek (Christoph Klessmann, Souvislosti mezi roky 1968 a 1989; Rainer Eckert, 1968 a 1989: Jeden pohled – dvě perspektivy; Rüdiger Ritter, Rok 1968 a proměna kultury protestu v hudbě ve Spolkové republice a v ČSSR) - II. Dobové svědectví a moderní výuka dějepisu (Bodo von Borries, Dobové svědectví a materiál k učebnicím k roku »1968«. Mezi výukou a projektem; Milan Hauner,Chceme světlo… Více světla… Bývalý student po čtyřiceti letech vzpomíná na Pražské jaro 1968; Zdeněk Beneš, Bod zlomu – léta 1968–70, generační zážitek a historická paměť; Miroslav Vaněk, Orální historie a její využití ve výuce dějepisu) - III. Zlomové roky v dějepisných učebnicích a ve výuce (Christiane Kohser-Spohn, Hodina dějepisu ve francouzských a německých učebnicích: Protestní hnutí v 60. letech 20. století; Hans-Christian Maner, Od pokusů o reformy k epochální změně poměrů. Roky 1968 a 1989 v Polsku, Rumunsku a Jugoslávii v kontextu německé výuky dějepisu; Blažena Gracová, Obraz tzv. Pražského jara, období normalizace a sametové revoluce v současných německých učebnicích; Dagmar Hudecová, Dějepisné vyučování v současné kurikulární reformě; Heidrun Dolezel, Československo v letech 1968 až 1989 v českých učebnicích dějepisu).

200 stran, brožovaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 199 Kč (u nás 170,-)

Kniha vyšla ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK


Lenka Bobková - Jana Konvičná (edd.):
NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT A CÍRKEVNÍ POMĚRY V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ VE 14.-17. STOLETÍ.
Korunní země v dějinách českého státu 4


Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 23.-25. 4. 2008 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor textů, které z zkoumají různé stránky náboženského života v pozdním středověku a raném novověku na území Koruny české (klášterní život, každodenní zbožnost, poutě, husitství, reformace, náboženský exil atd.)

cca 750 stran, vázaná
Doporučená cena: 444 Kč (u nás 370,-)

Kniha vyšla v roce 2009 v koedici s Filozofickou fakultou UK


Lenka Bobková - Jan Zdichynec (eds.):
GESCHICHTE – ERINNERUNG – SELBSTIDENTIFIKATION. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert
Korunní země v dějinách českého státu 5
Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 14.-16. 4. 2010 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor studií v německém jazyce, které zkoumají podoby a vývoj identifikace obyvatel různých částí České koruny na konci středověku a v raném novověku. Většina textů vychází z výzkumu místních kronik (městských i klášterních), které odrážejí dobové povědomí o zemské, stavovské či národnostní přináležitosti a sebevnímání v kontextu tohoto útvaru.

600 stran, vázaná, cca 50 fotoilustrací
Doporučená cena: 499 Kč (u nás 410,-)

Kniha vyšla ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v roce 2011


Lenka Bobková - Jana Fantysová-Matějková (eds.):
TERRA – DUCATUS – MARCHIONATUS – REGIO. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen
Korunní země v dějinách českého státu 6
Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 25.-27. 4. 2012 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor studií v německém a anglickém jazyce, které zkoumají problematiku regionů v rámci zemí Koruny české i s přihlédnutím k evropskému kontextu. Autoři zkoumají problematiku jejich formování, vytváření regionálních identit i otázku jejich sebeprezentace a sebereflexe, a to jak v písemných, tak obrazových pramenech. Do mezinárodně pojatého svazku přispělo celkem 23 autorů, z toho 12 z českých zemí, 7 z Německa, 4 z Polska, kteří se zaměřují na bádání o zemích Koruny české.

520 stran, vázaná, cca 50 čb fotoilustrací + 8 str. barevné přílohy
Doporučená cena: 499 Kč (u nás 410,-)

Kniha vyšla ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v roce 2013Lenka Bobková, Tomáš Velička a kol.:
JAN ZHOŘELECKÝ. Třetí syn Karla IV.
Korunní země v dějinách českého státu 7
Kolektivní monografie věnovaná poněkud pozapomenuté postavě českých a středoevropských středověkých dějin, nejmladšímu synovi českého krále a římského císaře Karla IV, Janu Zhořeleckému. Jednotlivé studie ho představují jako muže, který se už v poměrně mladém věku stal aktérem řady politických událostí, prostředkoval různá jednání, snažil se pomáhat svému bratrovi, českému králi Václavu IV. Sledují komplikované vztahy uvnitř lucemburského rodu a bouřlivý kontext konce 14. století. Prezentují ho také jako výkonného politika (zastával funkci zemského hejtmana), který byl neustále v pohybu. Sám jako nejmladší člen přímé linie nemohl pomýšlet na velké tituly a musel se spokojit s uměle vytvořeným titulem zhořeleckého vévody. Jeho životní cesta skončila dříve, než stačil prokázat své další schopnosti, když zemřel ve věku 26 let za podezřelých okolností v klášteře Neuzelle.

426 stran, vázaná, čb ilustrace + barevná příloha
Doporučená cena: 399 (u nás 350,-)Vyšlo na konci roku 2016 ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK


Lenka Bobková, Mlada Holá, Tomáš Velička, Marius Winzeler, Jan Zdichynec:
KRÁLOVSKÁ HORNÍ LUŽICE. Panovnická reprezentace - mechanismy vlády - komunikace
Korunní země v dějinách českého státu 8
Kolektivní monografie věnovaná středověkým a raněnovověkým dějinám Horní Lužice. V jednotlivých kapitolách se autoři věnují historickému vztahu Horní Lužice a českého krále, prezentaci panovníka na příkladě holdovacích cest, správě této země, fungování kanceláří a prezentace panovníka v umělecké rovině.

642 stran, vázaná, čb ilustrace + barevná příloha
Doporučená cena: 499 (u nás 410,- i s poštovným)Vyšlo ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v roce 2021


Lenka Bobková, Martin Čapský a kol.:
SPOLU I VEDLE SEBE. České stavy a stavy zemí České koruny na prahu raného novověku
Korunní země v dějinách českého státu 9
Kniha se věnuje období oslabené panovnické moci v českém království v době pozdního středověku, kdy se stavy začínají prosazovat do pozice reprezentace země. V rámci korunních zemí se privelegovanů postavení těšily stavy z Čech, ale sebevědomí i sebeuvědomění se začíná probouzet i u stavů moravských i stavů vedlejších zemí. .

250 stran, vázaná, čb ilustrace
Doporučená cena: 349,- (u nás 299,-)Vyšlo ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v roce 2021


Edice HOP (historie-otázky-problémy) - Studie Ústavu českých dějin FF UK 1/2008

Daniela Tinková - Jaroslav Lorman (eds.):
POST TENEBRAS SPERO LUCEM. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství

Sborník příspěvků ze stejnojmenného kolokvia, konaného 17.-19. 9. 2007 na půdě FF UK v Praze. Hlavní téma osvícenství je v jednotlivých statích pojednáno v rámci širokého spektra pohledů - vzdělání a ideové pozadí, společenost a její instituce, státoprávní aspekty, jazyk, církev versus sekularizace, literatura a výtvarné umění.

412 stran, vázaná
Doporučená cena: 333 Kč (u nás 270,-)

Kniha vyšla v koedici s Filozofickou fakultou UKVE ZNAMENÍ ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
Sborník k 60. narozeninám profesorky Lenky Bobkové

Historička prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. se dlouhodobě věnuje a zpracovává období vlády Lucemburků, zejména otázku tzv. korunních zemí a jejich vztahu k Českému království. A právě této tématice je převážně věnován sborník k jejímu životnímu jubileu, do nějž přispělo 45 jejích kolegů, známých a žáků.

ISBN: 80-903756-1-8, EAN: 9788090375611
668 stran, vázaná, 40 fotografií

Doporučená cena: 449 Kč (u nás 360,-)Michael Töteberg:
LEXIKON SVĚTOVÉHO FILMU

Překladová slovníková publikace mapuje formou propracovaných a analytických hesel z pera předních evropských filmových kritiků 500 nejlepších filmů dějin kinematografie - a to od počátků němého filmu až po postmoderní hollywoodskou produkci. Kniha je doplněna rozsáhlými encyklopedickými údaji o tvůrcích filmu a podrobnou bibliografií. Přední čeští filmoví teoretikové knihu významně doplnili o 60 nových hesel českého i zahraničního filmu.

Originál: Metzler Film Lexikon, překlad: Veronika Dudková, Marcela Marešová, Petra Köpplová, Petr Kurka
ISBN: 80-903310-7-6, EAN: 9788090331075
800 stran, flexi vazba. Pův. cena 789 Kč
Výprodejová cena zde v e-obchodě: 249 Kč


Kontakt: Václav Žák - nakl. Casablanca, Feřtekova 23, 181 00 Praha 8, tel: 732 754 685, e-mail: zakvaclav@post.cz